Privacyverklaring

Omdat op 25 mei 2018 een nieuwe Europese privacywet is ingegaan kun je hier lezen wat ik doe met de gegevens die ik van jou “verzamel’. Verzamelen is hier een groot woord want tot dusver heb ik met jouw gegevens niets anders gedaan dan jou van dienst zijn; dat wil zeggen je e-mail beantwoorden, je reactie op een blogpost goedkeuren en eventueel reageren of een betaling verwerken omdat je een boek bij mij hebt gekocht. Om helemaal aan de nieuwe AVG (in het Engels GDPR = General Data Protection Regulation) te voldoen kun je hieronder alles lezen, wat je weten moet.

Voor de verwerking van persoonsgegevens op www.ziekelijkgelukkig.nl / www.janetbouwmeester.nl (dit is dezelfde website) is Janet Bouwmeester, eigenaresse, verantwoordelijk. Via e-mail kun je mij bereiken op janet@janetbouwmeester.nl.

Ik  verwerk persoonsgegevens van jou omdat je gegevens aan mij verstrekt door te reageren op 1 van mijn blogposts, mij te e-mailen of in het verleden mijn boek via mij hebt gekocht.

Welke gegevens verzamel ik eventueel van jou?
– je voor- en achternaam zoals jij die aan mij opgeeft
– je adresgegevens als je bij mij een boek hebt besteld dat ik naar jou heb verzonden
– je e-mailadres
– je woonplaats
– je IP-adres
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie zoals je geslacht en je leeftijd indie je ervoor kiest dat zelf te vermelden
– je bankrekeningnummer en bank als je mijn boek bij mij hebt gekocht.

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens  die jij deelt met mij verkoop ik niet door en geef ik niet aan derden tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die ik met jou ben aangegaan of wanneer het gaat om een wettelijke verplichting.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens van jou?
– Voor het afhandelen van jouw betaling van het boek
– Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen bij je af te leveren
– Om jouw gedrag op deze website te bekijken om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Ook worden persoonsgegevens verwerkt als ik daartoe wettelijk verplicht ben, zoals de gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ziekelijkgelukkig.nl / Janetbouwmeester.nl heeft niet als doel gegevens te verzamelen van minderjarige websitebezoekers tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan niet  controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders aan altijd betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via janet@janetbouwmeester.nl en dan zal ik deze informatie direct verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden bewaard zolang de website ziekelijkgelukkig.nl/janetbouwmeester.nl actief is. Het is mogelijk dat je reactie op een blogpost eerder wordt verwijderd wanneer ik besluit de betreffende blogpost offline te halen omdat hij niet meer voldoet aan mijn kwaliteitseisen voor mijn website.
Ook heb jij het recht mij te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen op het moment dat jij dat wilt. In dat geval verwijder ik ze binnen 4 weken.

Voor het in stand houden van mijn website maak ik gebruik van de volgende systemen en diensten:

WordPress.org
Wordpress is het system dat ik gebruik om mijn website eenvoudig bij te kunnen werken. Het CMS bewaart jouw e-mailadres wanneer je reageert op 1 van mijn blogposts. Het invullen van een e-mailadres is verplicht zodat het systeem kan checken of jij een echt persoon bent en geen spam-reactie achterlaat onder mijn post. Verder wordt bij het reageren gevraagd om je naam en om je website. Je bent niet verplicht iets in te vullen bij de websitevraag (en niet iedereen heeft ook een website natuurlijk) en bij je naam zou je ook een verzonnen naam neer kunnen zetten. Dat is uiteraard geen probleem.

Voor een uitgebreide inzage in de privacyverklaring van WordPress klik hier.

So Hosted
Mijn website en mijn e-mail wordt gehost door So Hosted. Zij kunnen ook gegevens van jou opslaan. Denk dan bijvoorbeeld aan je IP-adres.

Om de privacyverklaring van So Hosted in te zien, klik hier.

Bronwasser Websites
Bronwasser Websites is een tussenpartij die mij heeft geholpen bij de ontwikkeling van deze website en die mij helpt bij eventuele problemen met de website en bij onderhoud. Ook Bronwasser Websites kan eventueel jouw gegevens opslaan.

Om de privacyverklaring van Bronwasser Websites te bekijken, klik hier.

 

Cookies
Deze website maakt gebruik van technische en functionele cookies. De analytische cookies die we eventueel gebruiken maken geen inbreuk maken op je privacy.
Cookies zijn klein tekstbestandjes die bij jouw eerste bezoek aan deze site worden opgeslagen op het apparaat dat je op dat moment gebruikt. De cookies die hier gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Naast de cookies die mijn website eventueel gebruikt, maakt WordPress ook gebruik van cookies en worden er cookies gebruikt door de diensten die ik gebruik om blogposts die ik geschreven heb te kunnen delen op sociale media. Dit zijn Facebook, LinkedIn en Twitter. Lees voor meer informatie de privacy-instellingen van deze websites.

Beveiliging van jouw gegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janet@janetbouwmeester.nl

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Natuurlijk heb jij ten allen tijde het recht je eigen gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor bij mij een verzoek indienen via janet@janetbouwmeester.nl. Hierbij moet je wel kunnen aantonen dat jij jij bent natuurlijk. Dat kan via het meesturen van  een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in een kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Disclaimer
Ik ben gerechtigd ten allen tijde de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Recht of bezwaar of andere vragen
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar janet@janetbouwmeester.nl.
Ook heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons